Category Archives: Uncategorized

Phần mềm CRM là gì?

Phần mềm CRM là gì?

CRM PRO là Giải pháp Quản trị quan hệ khách hàng tổng thể, chuyên nghiệp giúp cho các doanh nghiệp, tổng công ty, tập đoàn quản trị và chăm sóc khách hàng, dịch vụ sau bán hàng tập trung và thống nhất từ cấp Hội sở chính đến các Phòng, Ban, các chi nhánh và các đơn vị kinh doanh trực thuộc.

Lợi ích

 • Hỗ trợ quản lý quan hệ khách hàng tổng thể, gia tăng sự hài lòng khách hàng, tăng năng suất bán hàng, nâng cao tỷ lệ bán hàng thành công, tăng doanh thu.
 • Quản trị khách hàng chuyên nghiệp.
 • Phân loại khách hàng theo từng đối tượng phục vụ: khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp, khách hàng tổ chức.
 • Phân loại khách hàng theo nguồn gốc khách hàng: khách hàng trong nước, khách hàng quốc tế.
 • Phân loại khách hàng theo từng đặc tính: theo giới tính, theo độ tuổi, theo tỉnh thành.
 • Hỗ trợ xây dựng các chính sách giá theo từng nhóm đối tượng khách hàng.
 • Hỗ trợ xây dựng các chính sách chăm sóc khách hàng theo từng đối tượng, nhóm đối tượng.
 • Hỗ trợ đo lường, đánh giá sự hài lòng của khách hàng.

Các tính năng chính:

 • Quản lý Nguồn dẫn
 • Quản lý Các cơ hội
 • Quản lý tài khoản khách hàng
 • Quản lý tài khoản đối tác
 • Quản lý liên hệ
 • Quản lý chiến dịch
 • Quản lý danh sách công việc
 • Quản lý các hoạt động
 • Quản lý các biểu mẫu.
 • Hệ thống báo cáo (trên 100 báo cáo về khách hàng và quản trị khách hàng chuyên nghiệp).

– See more at: http://about.proview.vn/giai-phap-quan-tri-quan-he-khach-hang-crm-pro#sthash.Azt8K8fy.dpuf

Phần mềm: Công ty phần mềm tốt nhất?

Phần mềm: Công ty phần mềm tốt nhất?

PROVIEW Corp – Tập đoàn PROVIEW


 

PROVIEW Corp là Tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam, chuyên cung cấp các giải pháp phần mềm, Software, Solutions tổng thể cũng như các giải pháp phần mềm trên Mobile như Mobile Website, Mobile Commerce, Mobile Enterprise, Mobile Marketing.
Tập đoàn có các Đơn vị thành viên hoạt động rất hiệu quả như

 • PROVIEW Software
 • PROVIEW Edu
 • PROVIEW Trading
 • PROVIEW Invest và một số đơn vị thành viên khác.

DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

CÁC PHẦN MỀM, ỨNG DỤNG MOBILE

 • Mobile Website
 • Mobile Commerce
 • Mobile Enterprise
 • Mobile Marketing

LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN PROVIEW

Email: Info@proview.vn

Website: http://about.proview.vn

PROVIEW Corp I Tập đoàn PROVIEW

PROVIEW Corp – Tập đoàn PROVIEW
PROVIEW Corp là Tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam, chuyên cung cấp các giải pháp phần mềm, Software, Solutions tổng thể cũng như các giải pháp phần mềm trên Mobile như Mobile Website, Mobile Commerce, Mobile Enterprise, Mobile Marketing. Tập đoàn có các Đơn vị thành viên hoạt động rất hiệu quả như PROVIEW Software, PROVIEW Edu, PROVIEW Trading, PROVIEW Invest và một số đơn vị thành viên khác.