Phần mềm: Công ty phần mềm tốt nhất?

Phần mềm: Công ty phần mềm tốt nhất?

PROVIEW Corp – Tập đoàn PROVIEW


 

PROVIEW Corp là Tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam, chuyên cung cấp các giải pháp phần mềm, Software, Solutions tổng thể cũng như các giải pháp phần mềm trên Mobile như Mobile Website, Mobile Commerce, Mobile Enterprise, Mobile Marketing.
Tập đoàn có các Đơn vị thành viên hoạt động rất hiệu quả như

  • PROVIEW Software
  • PROVIEW Edu
  • PROVIEW Trading
  • PROVIEW Invest và một số đơn vị thành viên khác.

DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

CÁC PHẦN MỀM, ỨNG DỤNG MOBILE

  • Mobile Website
  • Mobile Commerce
  • Mobile Enterprise
  • Mobile Marketing

LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN PROVIEW

Email: Info@proview.vn

Website: http://about.proview.vn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s